Hiệu suất
4.7/5
HÀI LÒNG52 đánh giá
  • ≤4h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 99.2%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • -
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh từ thiết kế
Tùy chỉnh hoàn toàn
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
BSCI
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})